Logo

NKSZ Novi kampus Sveučilišta u Zadru, Franje Tuđmana 1 RSZ Rektorat Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića b.b. SZ Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2 VZ Vodovod Zadar, Špire Brusine 17 ZJZ Zavod za javno zdravstvo, Kolovare 2 ZRRC Zrmanja – Riva rafting centar d.o.o., Kruševo (Drage), 23 456 Obrovac Zadarska županija, Božidara Petrinovića 8

Napomene:

A Prijevoz autobusom (do 40 osoba)

B Prijevoz nije osiguran