28. TRAVNJA PETAK-PROGRAM LUBENICE

 


10.30-10.45


KEP


Protokol

Mario Šlosar: Otvorenje i najava događanja


10.45-11.30

KEP

Predavanje

Luka Mandić: Energija oko nas


11.30-12.15

KEP

Predavanje

Igor Raguzin: Obnovljivi izvori energije i kogeneracije u novom zakonodavnom okviru Republike Hrvatske

12.15-13.00

KEP

Predavanje

Uroš Desnica: Korištenje Sunčeve energije na lokacijama bez struje

13.00-13.45

KEP

Radionica

Proizvodnja fotonaponskih modula i sistema, voditeljica: Morena Sabris

13.45-14.45

KEP

Radionica

Energija i kruh, voditelj: Mario Šlosar


14.45-15.30

KEP

Takmičenje

Energija i okoliš, voditeljice: Katica Orbanić, Ana Boca-Velčić

15.30-16.15

KEP

Predavanje

Ljubomir Majdandžić: Nove energetske tehnologije i zaštita okoliša

16.15-17.00

KEP

Predavanje

Film

Marijan Vejvoda: Putevi energije

17.00-17.45

KEP

Predavanje Radionica

Daniel Rodik: Energija i ljudi (Solarni Info Centar - prvo savjetovalište za održivo korištenje energije u Hrvatskoj)

17.45-18.30

KEP

Predavanje

Silva Celebrini-Tevšić: Permanentno informiranje o energiji i zaštiti okoliša


 
ORGANIZATORI

SUORGANIZATORIFESTIVAL POTPOMOGLI


 

 

copyright ©2006. Festival Znanosti
Sva prava zadržana.