Alge, nutrienti i bioassay

Gledajući u vodu kanala i jezera Kopačkog rita možemo vidjeti podvodno bilje, ribe i sitne životinje koje jure naokolo. Ipak, najčešće je voda mutna zbog cvjetanja algi i suspendiranih čestica, skrivajući od pogleda ono što se u njoj događa. Alge u velikoj mjeri pridonose ukupnoj produkciji slatkovodnih staništa. Zbog relativno brzog odgovora na djelovanje nekog zagađivala, alge pružaju jedan od prvih signala promjena u ekosustavu, omogućujući brže djelovanje u smjeru popravka i daljnje zaštite. Sve biljke, uključujući i alge, trebaju za svoj razvoj različite nutriente. Nutrient koji alga prvo potroši, sprječava njezin daljnji razvoj, bez obzira koliko je drugih nutrienata prisutno u vodi. Pomoću bioassay-a možemo utvrditi koji nutrient ograničava rast alga te na taj način regulirati unos nutrienata i spriječiti pojavu cvjetanja alga. Određujući potencijal rasta alga (AGP) utvrđujemo maksimalan rast alga, koji nutrienti prisutni u vodi mogu podržati. S obzirom da je rast fitoplanktona u eutrofnim vodama najčešće limitiran dušikom i/ili fosforom, dodatak ovih nutrienata u bioassay-u daje odgovor alge C. kessleri proporcionalan jačini limitacije određenog nutrienta.