ORGANIZACIJSKI ODBOR-Rijeka
dr. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica)
dr. Sanja Rukavina
mr. Branka Milotić
dr. Mladenka Tkalčić
Milvana Arko-Pijevac (Prirodoslovni muzej Rijeka)
dr. Jasminka Ledić
dr. Marta Žuvić-Butorac
Vanesa Ujčić (AAD Rijeka)