...Predavanja 22.4.2005
Rektorat sveučilišta
18:00
Dr. Edita Borić: Škola za sve vrste uma
18:30
Mirjana Suver: Tik-tak, tik-tak-Biološki sat
18.40
Stana Papić; Borba spermija
18.50
Nikola Vorkapić: Tko postaje senilan
19.00
Lea Rukavina: Nesanica i ravlje ludilo
19.10
Petra Kejla: Isključeni geni dolaze od mame ili tate
19.20
Đivo Ljubičić: Geni i zastita od bolesti