Srijeda 14.05.
     
TM KAB
Predstava
18.00 -18.30 Pokusi u demonstracijskom kabinetu Nikole Tesle
( zvodi Renato Filipin)
     
Četvrtak 15.05.
     
TM PLA
Predstava
17.00 -18.00 Ante Radonić: Zvijezde našeg neba
     
Subota 17.05.
     

TM PLA
Predstava

17.00 -18.00

Ante Radonić: Nebeski koordinatni sustav

     
MMC
Predstava

20.00

Kazalište znanosti
(izvode Richard Wiseman i Caroline Watt)
     
Nedjelja 18.05.
     
TM PLA
Predstava
17.00 -18.00 Ante Radonić: Nebo na sjevernompolu
     
MMC
Predstava
20.00 Kazalište znanosti
(izvode Richard Wiseman i Caroline Watt)

   
    <-- program festivala

L e g e n d a
TM MD
- Tehnički muzej Mala dvorana
TM VD - Tehnički muzej Valika dvorana
TM KAB - Tehnički muzej Kabinet

TM PLA - Tehnički muzej Planetarij

TM 5.EL - Tehnički muzej Kafić 5.element
KCCK - Kulturni centar Centra Kaptol
PMF FTZ- Prirodoslovno matematički fakultet Fizika

MMC - Multimedijalni centar Studentskog centra
OŠ MED - Osnovna škola Medvedgrad