Utorak 13.05.
     
TM MD
Prikazivanje
10.00 -10.30 Za zamjenu ili popravak
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
 
     
TM MD
Prikazivanje

13.00 -13.30

Građenje budućnosti
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
 
     
TM MD
Prikazivanje
15.00 -15.30 Izvan svake sumnje
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
TM MD
Prikazivanje
16.00 -16.30 Za zamjenu ili popravak
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
Srijeda 14.05.
     
TM MD
Prikazivanje
10.00 -10.30 Vid za slijepe
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
TM MD
Prikazivanje
13.00 -13.30 Građenje budućnosti
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
TM MD
Prikazivanje
15.00 -15.30 Pad i okret
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)

 

TM MD
Prikazivanje
16.00 -16.30 Izvan svake sumnje
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
Četvrtak 15.05.
     
TM MD Prikazivanje 10.00 -10.30 Za zamjenu ili popravak
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
TM MD
Prikazivanje
13.00 -13.30 Djeca iz vode
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
TM MD
Prikazivanje

15.00 -15.30

Razotkrivanje paranormalnog
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija
)
 

 

 
TM MD
Prikazivanje
16.00 -16.30 Let na Mars
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
Petak 16.05.
     
TM MD
Prikazivanje
16.00 -16.30

Djeca iz vode
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)

     
Subota 17.05.
     

TM MD
Prikazivanje

13.00 -13.30

Vid za slijepe
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)

     
TM MD
Prikazivanje
15.00 -15.30

Pad i okret
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)

     
TM MD
Prikazivanje
16.00 -16.30

Let na Mars
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)

     
Nedjelja 18.05.
     
TM MD
Prikazivanje
15.00 -15.30 Razotkrivanje paranormalnog
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
TM MD
Prikazivanje
16.00 -16.30 Let na Mars
(serija Edge, produkcija Infonation, Velika Britanija)
     
    <-- program festivala

L e g e n d a
TM MD
- Tehnički muzej Mala dvorana
TM VD - Tehnički muzej Valika dvorana
TM KAB - Tehnički muzej Kabinet

TM PLA - Tehnički muzej Planetarij

TM 5.EL - Tehnički muzej Kafić 5.element
KCCK - Kulturni centar Centra Kaptol
PMF FTZ- Prirodoslovno matematički fakultet Fizika

MMC - Multimedijalni centar Studentskog centra
OŠ MED - Osnovna škola Medvedgrad